Hotel Silver

W REGIONIE

Białystok jest urokliwym miejscem, położonym w sercu Zielonych Płuc Polski. Czyste powietrze i bogactwo przyrody, które zachowane jest w pierwotnym kształcie zachęca coraz większe rzesze turystów do odwiedzania tej wspaniałej stolicy województwa podlaskiego. Ponad 30 % powierzchni miasta zajmują tereny zielone, a usytuowanie w obrębie rezerwatów i Narwiańskiego Parku Narodowego sprawiły, że Białystok został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast. Stolica Podlasia jest siedzibą wielu szkół wyższych – państwowych i prywatnych, pełni rolę gospodarczego, naukowo – kulturalnego i administracyjnego centrum tej części kraju. Ze względu na swoje położenie w bliskim sąsiedztwie granic z Rosją, Litwą i Białorusią, Białystok jest głównym ośrodkiem handlu ze wschodem. Przeszłość miasta cechowała różnorodność narodowościowa, kulturowa i religijna jego mieszkańców. Sąsiadowały ze sobą kościoły katolickie, synagogi, cerkwie prawosławne i świątynie ewangelickie. Różnorodne kultury współistniały na jednym obszarze, a wielojęzyczny gwar unosił się nad Białymstokiem, tworząc niezwykły klimat miasta. Wywodzący się stąd, twórca języka esperanto – Ludwik Zamenhof, nazywał swoje miasto istną „wieżą Babel”.

Warto zobaczyć:

Zespół parkowo – pałacowy Branickich jest niewątpliwie jednym z najciekawszych i najokazalszych zabytków Białegostoku oraz najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej w Polsce. To bardzo cenny zabytek architektury późnobarokowej, gdzie godne polecenia są Ogrody Pałacowe stworzone w stylu angielskim i francuskim. Obecnie w pałacu swoją siedzibę ma Uniwersytet Medyczny.

Park Planty o niezwykłej modernistycznej kompozycji z charakterystycznym układem pięknych alei, łączy ze sobą Park Zwierzyniec z Parkiem Poniatowskiego.

Ratusz, w którym swoją siedzibę ma Muzeum Podlaskie

Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP złożony jest z dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych: starego (z XVII wieku) i nowego (z początku XX wieku). Kościół stanowi mauzoleum rodzinne rodu Gryfitów – Branickich, a w podziemiach z kolei znajdują się krypty

Kościół św. Rocha – Pomnik Wdzięczności Bogu i Matce Boskiej za odzyskanie niepodległości, usytuowany jest na wzgórzu św. Rocha na miejscu kaplicy i cmentarza katolickiego

Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy zbudowany w stylu klasycystycznym, pełni funkcję katedry prawosławnej

Cerkiew św. Marii Magdaleny ufundowana przez Jana Klemensa Branickiego jest jedną z najstarszych, zachowanych do dnia dzisiejszego budowli sakralnych miasta

Synagoga Piaskower została zbudowana w XIX wieku na miejscu starej bożnicy, obecnie Yuniwersal Podlaski

Białystok oferuje wiele szlaków turystycznych, które na pewno zadowolą każdego turystę:

Szlak Esperanto i wielu kultur

Szlak Kulinarny

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego

Szlak PRL-u

Szlak Pielgrzymkowo – Turystyczny „Śladami Błogosławionego ks. Sopoćki”

Szlak Rodu Branickich,

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Białostockich Świątyń